Referater fra generalforsamlinger i andelsforeningen Foldby Forsamlingshus


Referat fra Generalforsamling 13-3-2019 kl 19.30

Der var ca 27 mødt op incl. Bestyrelsen

1.    William er valgt til dirigent

2.    2018 har været et roligere år, men der er dog sket noget.

Huset har været udlejet 111 gange, heraf 46 gange til bankospil og 5 til bestyrelsesmøder.
Huset har været udlejet mod betaling 60 gange, hvilket er 15 gange mindre end sidste år. 
Vi ved ikke helt hvad årsagen er til de faldende udlejninger.
Indtægten for udlejning er derfor faldet ca 30.000 kr, selv om lejen blev hævet sidste år.
Langt de fleste efterlader huset i aftalt stand, men der har dog været tilbageholdt depositum 9 gange, p.g.a. mangelfuld rengøring og oprydning,
I øjeblikket er der 106 medlemmer.
Der er i årets løb indkøbt nyt service for 16.886 kr
Skuret er blevet sat i stand. Udgift 3900 kr til materialer. Ingen arbejdsløn.
Gulvet i store sal bliver slebet og lakeret til sommer.
Forsamlingshuset arrangerede ligesom i 2017 julemarked i starten af December, med mange besøgende, som også støttede huset, ved at købe gløgg og æbleskiver.
Stadeholderne vil gerne være med i 2019, hvis der arrangeres igen.

3.    Regnskab er gennemgået og godkendt.

4.    Peter og Ketty er genvalgt
Ruth Andersen er valgt som suppleant
Kirsten Inger er valgt som suppleant
Jens Toftum er genvalgt
Kurt Madsen er valgt som revisor suppleant

5.    Intet at bemærke.

 

Generalforsamling Støtteforeningen 13-3-2019

1.    William er valgt til dirigent

2.    Der har været afholdt 46 bankospil i 2018.

Vi holder sommerferie fra bankospillet i uge 29 og 30, og muligvis i et par uger mere, da deltager antallet er så lavt, at det giver underskud.
Vi havde dog et fantastisk julebankospil med 110 deltagere og et rekord stort overskud, som kun kunne lade sig gøre, fordi mange af byens erhversdrivende og leverandører, leverede sponsorgaver.
Nogle af dem gik som ekstrapræmier, mens andre blev udloddet på ekstra lodder, som skulle købes.
Så det laver vi helt sikkert også i år.
Prisen på bankoplader er steget til 12 kr pr plade og det samme for franskbrød.
Det ser ud til at gøre en forskel i regnskabet. 
Og så har der været en fin tilslutning til bankospillet, med en del nye spillere.
Vi vil gerne sige alle de frivillige hjælpere, en stor tak, for alle de timer, de bruger.
Uden dem ville vi andre få meget, meget travlt. Og så får de kun en hyggelig Nytårsfest som betaling.
Vi håber at der også er frivillige hænder i 2019.

3.    Regnskab gennemgået og godkendt.

4.    Inger Fischer er genvalgt
Ellen Jensen er valgt.

5.    Intet at bemærke

6. Intet at bemærke

Referat fra Generalforsamling 8-3-16

Deltager antal: 14

 1. Torben er valgt til dirigent

 2. Der er skiftet bank til Sparekassen Kronjylland.
  Der er kommet nye vinduer i lille sal og køkkenet.
  Installeret nyt varmluft/aircon anlæg.
  Forsamlingshuset har haft 100 års jubilæum.

 3. Regnskab fremlagt og godkendt.

 4. Erik, Peter P. og Lisbeth er genvalgt.
  Birgit Sørensen er valgt som suppleant.
  Jens Toftum er genvalgt som revisor.
  Ingen revisor suppleant.

 5. Der er blevet forespurgt om forsamlingshuset vil være med på et hjertestarterkursus. vi synes det måske ville være bedre ed et førstehjælpskursus.
  Projektor/højttalere er på vej. Mikrofoner er kommet.

Referent
Lisbeth