Foldby Forsamlingshus' historie

Foldby Forsamlingshus ligger på Kirkevej i Foldby, midt imellem købmanden og kirken. Huset blev opført i 1915, og i lighed med de øvrige forsamlingshuse landet over, var det fra begyndelsen rammen om det folkelige liv på landet. Det var den daværende lærer på Foldby skole, Lærer Andersen der tog initiativet til opførelsen af forsamlingshuset.

Lærer Andersen var formand for forsamlingshuset det første år, men stoppede herefter da han skulle flytte fra egnen. Herefter blev Jens Hjortshøj formand, og han var således den første der fik sat system i forsamlingshusets indtjeningskilde,- bla. blev forsamlingshuset brugt til gymnastiksal for skolens børn, mod betaling af en årlig leje på 35 kr.
Udover denne indtjeningskilde blev der udstedt aktiebreve på 5 kr. så ved køb af disse aktier var man altså en slags medejer af huset.
Forsamlingshuset blev endvidere som det er idag, udlejet til private fester, fødselsdage, brylupper, begravelser m.m. 
I 1944 fik man bygget toiletter med træk og slip. Indtil da havde man benyttet forsamlingshusets have som aftrædelsessted. Nogen mente dog at det var "uhørt luksus" at investere i disse toiletter, men bagefter var alle dog enige om, at det var en klog investering.
Herefter oplevede forsamlingshuset en stille og rolig periode på en snes år. Formand afløste formand, nye beboere flyttede til egnen og deltog snart i forsamlinghusets arrangementer. Et var dog sikkert: Selvom formændende blev skiftet ud, af og til, og selvom bestyrelsernes sammensætning ændredes fra år til år, og selvom der hele tiden kom ny ansigter til egnen, så var "husorkestret" dog det samme.
Gennem en lille mennesalder leverede Henry Hasager - med harmonika og tromme - dansemusikken til alle fester i forsamlingshuset, og på dette område herskede han enevældigt. Såfremt man bad ham spille en melodi, som man specielt gerne ville høre, sagde Henry, at han spillede det, han spillede, og hvis man ikke var tilfreds med det, kunne han pakke sammen og gå sin vej. Dette skete dog aldrig - for hvem kunne forestille sig et forsamlingshus uden Henry Hasagers musik?

I takt med at befolkningsantallet i Foldby og omegn steg, blev forsamlingshuset for lille, og i 1975 byggede man den store nye skænkestue på den ene side af forsamlingshuset, og man fik således væsentlig mere plads, men samtidig skete der også en stor udvikling i samfundet, og dette afstedkom ønsker fra brugerne om modernisering af forsamlingshuset. Til at finansiere dette blev der i 1976 oprettet en støtteforening som havde til formål at afholde specielle arrangementer til støtte for forsamlingshuset. Bl.a. kan nævnes det ugentlige bankospil, som stadigvæk den dag idag er kørende. Dilettant og høstfest blev også arrangeret som to årlige begivenheder, men de senere år har der ikke været afholdt høstfest pga. dårlig tilslutning til det.

Kontrolcenter ved bankospil anno 1990.
Indtil 2007 var der vært tilknyttet forsamlingshuset, som stod for den daglige drift med udlejning og arrangering i forbindelse med diverse fester. Det var desværre ikke muligt at finde en ny vært efter at Doris Lyngaae valgte at starte sin egen forretning, med spisekrogen i Hammel. Derfor kører forsamlingshuset nu videre med udlejning af lokaler og faciliteter, hvor lejeren selv skal sørge for alt vedrørende arrangementet,- mad, borddækning, servering, rengøring osv.